Om

Tesaker Vann AS

Tesaker Vann AS ble startet i 2000 med formål å videreføre erfaring og kompetanse som Einar Tesaker hadde opparbeidet gjennom 37 år i SINTEFs avdelinger for vassdrag, kyst og havn. Siden da har firmaet utført ca 125 oppdrag.

 

Firmaet tar på seg utredning og beregning av strømforhold, sandbevegelse og erosjonssikring i vassdrag, elvemunninger og langs strandlinjer. Oppdragsgiverne har vært konsulenter, arkitekter og byggefirma, kommuner, statlige etater og privatpersoner, og gjelder i de fleste tilfeller utredning av delproblem som krever spesialkompetanse.

 

Gjennom tilsluttet kompetanse bistår vi også med utvikling, tilpassning og feltbruk av elektronisk måle- og styringsutstyr for spesialbehov under og over vann.

 

En telefonsamtale eller e-post kan avklare om vår kompetanse er interessant for ditt problem.

 

Om Tesaker Vann AS

Copyright © All Rights Reserved

Tesaker Vann AS ble startet i 2000 med formål å videreføre erfaring og kompetanse som Einar Tesaker hadde opparbeidet gjennom 37 år i SINTEFs avdelinger for vassdrag, kyst og havn. Siden da har firmaet utført ca 120 oppdrag.

 

Firmaet tar på seg utredning og beregning av strømforhold, sandbevegelse og erosjonssikring i vassdrag, elvemunninger og langs strandlinjer. Oppdragsgiverne har vært konsulenter, arkitekter og byggefirma, kommuner, statlige etater og privatpersoner, og gjelder i de fleste tilfeller utredning av delproblem som krever spesialkompetanse.

 

Gjennom tilsluttet kompetanse bistår vi også med utvikling, tilpassning og feltbruk av elektronisk måle- og styringsutstyr for spesialbehov under og over vann.

 

En telefonsamtale eller e-post kan avklare om vår kompetanse er interessant for ditt problem.